11.01.2018

DT CALL over at Through The Purple Haze

After being a member of the Through The Purple Haze since October 2013 I now "retire". The journey has been very fun, and I have learned a lot!
****
Etter å ha vært med i Through The Purple Haze teamet siden oktober 2013 går jeg nå av med "pensjon". Reisen har vært veldig moro og jeg har lært masse!
****

Mia, the admin over at TTPH, will try keep the blog running so she has a DT Call going over at the TTPH Facebook group
****
Mia, som har vært min admin det siste året, ønsker å holde bloggen gående. Så hun har startet en DT Call på Facebook-gruppa knyttet til bloggen
****
1-2 projects each month - that's all! It's a Just For Fun blog, meaning no sponsors (and no prizes)- you create what you want as long as you follow the theme for the challenge. Easy peasy!
****
1-2 prosjekt i måneden- det er alt! Siden det er en Just for fun-blogg er det ingen sponsorer (og ingen premier)- du lager det du vil med det du har så lenge du følger temaet.
****

Please contact Mia at
***Vennligst kontakt Mia på***
princeorup(at)hotmail(dot)com


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...